مهمترین و بدترین

در این جهان هیچ چیز مهمی به بدی زمان نیست .
چه بخواهی چه نخواهی باید از دستش بدهی . فکر کردن به زمان بد است هر چه به این فکر میکنی که زمانت از دست رفته بیشتر از دستش می دهی و هر وقت به این فکر می کنی که زمان به اندازه کافی هست باز هم در حال از دست دادنش هستی.
شاید فکر کنی ، بنویسی ، کار کنی ، عشق به ورزی ، یاد بگیری ، یاد بدهی ، … هر چه که انجام دهی از دستش داده ایی حتی اگر کاری نکنی.

۱۹
تیر ۱۳۹۱
نویسنده
دسته‌ها دل نوشته
دیدگاه‌ها بدون دیدگاه
برچسب‌ها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

لطفا کاراکتر های تصویر زیر را در کادر وارد نمایید.

Please type the characters of this captcha image in the input box