سال روز اولین روز

۲۳ سال از حضور من در این جهان گذشت . روز های خوب و تجربه های جالبی رو کسب کردم.
به تعدادی از اهدافی که در نظر داشتم هنوز دست پیدا نکردم امیدوارم روزی هدف هایی که در سر داشتم به دستهام انتقال پیدا کنه.

امشب ،شب خیلی خوب و کاملی بود. که همه ی خوبی های امشب رو مدیون حضور  و زحمات همسر بسیار عزیزم هستم.

۲۲
مرداد ۱۳۹۱
نویسنده
دسته‌ها دل نوشته
دیدگاه‌ها بدون دیدگاه
برچسب‌ها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

لطفا کاراکتر های تصویر زیر را در کادر وارد نمایید.

Please type the characters of this captcha image in the input box