یادتون میاد از کی بد شدیم؟

کارهای عجیب می کنیم حرف های عجیبی هم میزنیم. نمی دونم من جدیدن وسواس گرفتم یا واقعا رفتار مردم عوض شده. این روزها یا مغز ها شستشو شدن یا مردم  دروغگوهای حرفه ای تری شدن.

۰۲
بهمن ۱۳۹۳
نویسنده
دسته‌ها دل نوشته
دیدگاه‌ها بدون دیدگاه
برچسب‌ها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

لطفا کاراکتر های تصویر زیر را در کادر وارد نمایید.

Please type the characters of this captcha image in the input box