بازی فکر بکر آنلاینبرای شروع کردن بازی بر روی دکمه پایین کلید کنید .

شروع بازی

چهار رنگ از 6 رنگ را انتخاب نمایید.

شروع مجدد
آفرین ، آفرین شما برنده شدید. :)

شروع مجدد
شما بد باختید :D

شروع مجدد

برنامه نویس آرش جعفری